Dr. Szűcs Krisztián

egyetemi docens
email   szucsk@ktk.pte.hu      phone  +3672501599 mellék: 23115      address  KTK B244

Szűcs Krisztián a PTE KTK habilitált egyetemi docense. Kutatási területe a fogyasztói magatartás, a fogyasztói piacok szegmentációs lehetőségei, valamint a vásárlási döntések modellezése. Számos tanulmánya, könyvrészlete jelent meg marketingkutatás témakörben, elsősorban a fogyasztókutatás területén. Több OTKA és EFOP kutatási projektben vett részt Kollégáival, jelenleg is az egyik ilyen kutatási projekt eredményeinek közzétetélén, illetve annak folytatásán munkálkodik.